ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Име на компанијата: ТАБ МАК ДООЕЛ

Адреса: Македонски револуционери 50

Град: Пробиштип, 2210, Македонија

Тел: +389 32 481 501

Даночен број: МК4030001419472

Рег. број: 5539218

Банкарска сметка:  НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

                                   I-BAN: MK07210300000110057

                                   SWIFT: TUTNMK22                                    

                                    ПРОКРЕДИТ БАНКА 

                                    I-BAN: 380977328003238 EUR

                                    I-BAN: 380977328003335 $

                                    I-BAN: 380977328003529 GBP 

                                    SWIFT: PRBUMK22

Жиро сметка: 210-0553921801-65

                          НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Филијала: Скопје, Визбегово

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.