За ТАБ МАК

 ТАБ д.д. Межица

Компанијата ТАБ д.д. е основана во 1965 година како подружница на фирмата Рудник Межица Холдинг во област каде што се занимаваат со олово преку 350 години.
Првите 15 години фирмата била лиценциран партнер на Тудор од Шведска. Денес, ТАБ произведува широк спектар на оловно-киселински, ВРЛА АГМ и ВРЛА Гел батерии и акумулатори во три најмодерни фабрики во ЕУ со преку 700 вработени.
 
 • ПРВА ЛОКАЦИЈА (Словенија, Межица):
Фабрика којашто призведува ИНДУСТРИСКИ АКУМУЛАТОРИ, трговска марка ТАБ, со годишен капацитет од 1.5 милиони парчиња со средна големина на тракциони и стационарни ќелии.
ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖА. Од околу 50 000т отпад на олово ние произведуваме околу 30 000т меко олово годишно.
 
 • ВТОРА ЛОКАЦИЈА (Словенија, Межица):
Фабрика, која произведува СТАРТЕР АКУМУЛАТОРИ коишто се продаваат под трговската марка ТАБ марки Топла I ТАБ и Весна, плус First Equipment-OEM (Прва Опрема) со годишен капацитет од 2.0 милиони до 2.5 милиони парчиња (зависно од типот на акумулаторот).
 
 • ТРЕТА ЛОКАЦИЈА (Македонија, Пробиштип):
Фабрика, којашто произведува СТАРТЕР АКУМУЛАТОРИ коишто се продаваат под трговската марка ТАБ марки ВЕСНА со годишен капацитет од 1 до 1.5 милиони парчиња (зависно од типот на акумулаторот).
 
 
 
ИСТОРИЈАТ НА КОМПАНИЈАТА

 

 • 1973 год. Почеток на изградба на Фабриката за производство на акумулатори во Пробиштип.
 • 1976 год. Фабриката за акумулатори Злетово започна со редовно работење.
 • 2001 год. Ликвидација на Фабриката за акумулатори Злетово.
 • 2001 год. Рестартирање на фабриката од нов македонски сопственик и со ново име САП.
 • 2004 год. Нов доминантен сопственик е словенечката компанија Весна (Vesna) којашто влегува во комапнијата САП (SAP) со тоа новото име на компанијата е Весна САП (Vesna SAP).
 • 2005 год. Стартување на новото одделение за рециклажа на отпад од акумулатори.
 • 2012 TAB d.d. Mežica од Словенија купи 85% од Vesna SAP и стана доминантен сопственик, промената на сопственоста и името на компанијата во ТАБ МАК ДООЕЛ. Пробиштип го означи почетокот на новата ера на производство на батерии во Пробиштип.
 • 2014 година почеток за производство на тракциски ќелии
 • 2014 година имплементација на ISO 9001, сертифицирано од Bureao Veritas Certification
 • 2020 година имплементација на ISO 14001:2015, сертифицирано од Bureao Veritas Certification
 • 2021 Компанијата TAB d.d. од Словенија постанува 100% сопственик на ТАБ МАК ДООЕЛ

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

 • Адреса: Македонски Револуционери
  50, Пробиштип, Р.С. Македонија
 • Емаил: info@tab-mak.mk
 • Веб страна: www.tab-mak.mk
 • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.