Учество на ТАБ МАК ДОО во студенски проект (ФЕИТ)

24.06.2016 на факултетот за електротехника и информациски технологии се изврши презентација на првата фаза од студентскиот проект,реализација на електрично возило картинг.Во неговата изработка се вклучени група студенти под покровителство на самиот факултет и бројни спонзори.

Свое учество зема и нашата компанија Таб Мак ДОО која за Феитмобилот обезбеди батерии од типот TAB Motion Tubular 55T со што го помогна овој студентски проект кој ќе се развива и во идниот период, од следните генерации студенти од Електротехничкиот факултет.Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.