Голема благодарност за долгогодишна соработка

Комплет летна и зимска униформа, набавена од Армор Плус ДОО Скопје.

Униформите се од материјал со висок квалитет скроени по Правилник за Униформи и опрема за потребите на пожарникарите на РСМ.

Набавката е извршена од страна на ТАБ МАК како резултат на повеќегодишна соработка помеѓу Стопанските претпријатија и Општина Пробиштип во сите области, а во овој случај конкретно во областа на заштита и спасување.

Општината Пробиштип, ТППЕ и ТАБ МАК имаат потпишано Меморандум за соработка во областа на Заштита и спасување и оваа соработка која трае повеќе години на обострано задоволство и оваа набавка е резултат на таа соработка.Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.