ISO 14001 Video training WEB

 Постојат многу придобивки од спроведувањето на ISO 14001 стандард, на пример: Обезбедување рамка за систематски и интегриран пристап за управување со животната средина што му овозможува на ЕМС да стане дел од деловите на деловната активност на организацијата. Да се зависи од системот „ЕМС“ зависен, а не зависен од „личност“. Промовирање на здраво управување со животната средина што станува средство за водење бизнис, а не цел за себе. Позиционирање на организацијата како водач на животната средина и обезбедување рамка со која ќе се одговори на прашањата за животна средина од клиенти, акционери и други заинтересирани страни.Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.