Светскиот ден на безбедност и здравје при работа

По повод 28 април Светскиот ден на безбедност и здравје при работа, пред вработените беа претставени краткометражни филмови со различни опасности и штетности, реални настани од избегнети повреди, несреки на работа итн.

Филмовите се прикажуваа во кујна. Покрај ова беа изработени кутии со ознаки и истите беа поставени по сите погони, за да се подигне јавната свест кај вработените за безбедноста и здравје при работа.

Во пресрет на обележување на денот за БЗР (Светски ден кој се одбележува на 28 април) во нашата компанија во оддел Монтажа броиме 346 денови без повреда
 Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.