По повод ден на планетата земја 22 Април, организирана е еколошка акција за чистење и собирање на отпад

По повод ден на планетата земја 22 Април, организирана е еколошка акција за чистење и собирање на отпад

ТАБ МАК ДООЕЛ И ТАБ МАК ЕКО во координација со ЈКП Никола Карев, беа вклучени во еколошка акција за чистење и собирање на отпад на повеке локации. 

Истиот ден беа поставен Табли/Знаци со ознаки за соодветно собирање на отпад, забрането фрлање на отпад итн.
 
Собраниот отпад истиот ден беше транспортиран до градска депонија.Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.