Еколошка акција јуни

ТАБ МАК ЕКО заедно со тимот на ТАБ МАК, во организација со општината и подрачните министерства, организираше чистење на цела општина и поставување на табли со знаци за правилно управување со отпад.

Знаците се наши потсетници дека сите сме одговорни за чистотата на градот.Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.