Еколошка акција 18.03.2023

ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип на ден 18.03.2023 година изврши еколошка акција со чистење на кругот околу фабриката. Собравме отпад од најразновиден тип.

Целта на тимот на ТАБ МАК ДООЕЛ со оваа еколошка акција е подигнување на свеста за индивидуална одговорност кон природата.Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.