ТАБ МАК ДООЕЛ - Денови на отворени врати

ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип традиционално и 2023 година ги отвори своите врати за сите заинтересирани граѓани, пензионери, ученици и семејствата на вработените за да можат да се запознаат со производствениот процес и новите услови воведени во фирмата во 2023 година.

 

Настанот „Ден на отворени врати“ се одржа на ден 12.12.2023 година (присутни учениците од Пробиштип), 13.12.2023 година (присутни пензионерите) и 14.12.2023 година (присутни семејствата на вработените на ТАБ МАК).

За сите присутни беше овозможено преглед на производствениот процес, во групи од по 15 лица, спроведени од страна на нашиот тим. По завршување на прошетката, за сите присутни беше организиран кетеринг во мензата на ТАБ МАК.Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.