ТАБ МАК ДООЕЛ - новогодишен настан за сите свои вработени

На ден 20.12.2023 година ТАБ МАК ДООЕЛ организираше новогодишен настан за сите свои вработени во Кино салата во Пробиштип.

Настанот започна со Stand - up комедија со популарните актери Тино и Атанас.

На настанот се доделија благодарници и јубилејни награди за 10 години работен стаж во фабриката на 29 вработени и 18 награди за најдобри работници (најдобар работник во погон монтажа, погон плочи, погон формација, погон рециклажа, награда за посебен придонес, награда за златни раце, награда за електричар, вилушкарист, бравар и награда за најпреспективни работници во 2023 година).

Настанот продолжи со кетеринг во холот на Кино салата Пробиштип.Галерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.