Годишна средба на сервисерите од Република Македонија и Србија

 Во четврток 04.06.2015год. во ТАБ МАК се одржа традиционална годишна средба на сервисерите од Република Македонија и Србија, вкупно 48 учесници. 

После поздравот на генералниот директор Петеρ Веρчκо, презентацијата на фирмата, производите и новостите во ТАБ Межица и ТАБ МАК Пробиштип, ги водеше продажниот раководител за екс-ју пазарот Роби Мешњак од ТАБ Межица, а објаснувањата околу работата на сервисната мрежа во Македонија ја презентираше главниот сервисер Киро Глигоров, домаќин на средбата.
После тоа сите учесници со интерес го следеа производството на батерии, под стручно раководење на техничкиот директор Сашо Наневски и главниот сервисер Киро Глигоров.
По официалниот дел, следеше неформално дружење, сите учесници ветија дека ќе се состанат следната годинаГалерија

Веб страна:

www.tab-mak.mk

Емаил

info@tab-mak.mk

Телефон

00389 (0)32 481 501

Контакт

  • Адреса: Македонски Револуционери
    50, Пробиштип, Р.С. Македонија
  • Емаил: info@tab-mak.mk
  • Веб страна: www.tab-mak.mk
  • Телефон: 00389 (0)32 481 501

FACEBOOK

© 2019 Developed by UNET. All Rights Reserved.