Vesna Premium Truck

Е произведен со помош на Sb/Ca експандирана метал технологија.

+ Супрериорни перформанси и сигурност