ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Име на компанијата:

Адреса:

 

Тел.:

Даночен број:

Рег. Број:

Банкарска сметка:

 

 

Жиро сметка:

 

Филијала:

ТАБ МАК Д.О.О.

Македонски револуционери 50,

2210 Пробиштип, Македонија

+389 32 481 501

MK4030001419472

5539218

I-BAN: MK07210300000110057

SWIFT: TUTNMK22

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

210-0553921801-65

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Скопје, Визбегово